خبر 20، 28 اسفند98

فرصت مغتنم دو هفته پیش رو برای مهار کروناویروس جدی بگیریم وگرنه بیش از دوماه با این بیماری درگیر هستیم … این توصیه و تذکر جدی امروز معاون وزیر بهداشت بود.

همت بلند بانوان صندوق‌های خرد زنان روستایی سیستان در تولید ماسک

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان وبلوچستان گفت :دوخت و دوز وتهیه ماسک به صورت رایگان توسط اعضای صندوق خرد زنان روستایی درحال انجام است.

افزایش ۲۸ درصدی کمک‌های مردمی در جشن نیکوکاری

رئیس کمیته امداد از افزایش ۲۸ درصدی کمک‌های مردمی در جشن نیکوکاری امسال خبر داد و گفت: مردم نیکوکار ما در شرایط فعلی جامعه تا روز گذشته ۳۲۳ میلیارد تومان به جشن نیکوکاری کمک کرده‌اند.