پلمب ۳ واحد صنفی متخلف در نی ریز

معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان نی ریز از تعطیلی یک واحد نانوایی، یک رستوران و یک ساندویچی خبر داد.