در بدبینانه‌ترین حالت ۱۲ تا ۱۳ هزار بستری کرونایی خواهیم داشت

وزیر بهداشت در جلسه با روحانی: در بدبینانه‌ترین حالت ۱۲ تا ۱۳ هزار بستری کرونایی خواهیم داشت.