اقدامات دولت برای مقابله با کرونا

سخنگوی دولت: وزارت بهداشت ایران خوب عمل کرد و این به دلیل تعهد کادر پزشکی و زیرساخت‌های درمانی کشور بود.