افزایش ۲۸ درصدی کمک‌های مردمی در جشن نیکوکاری

رئیس کمیته امداد از افزایش ۲۸ درصدی کمک‌های مردمی در جشن نیکوکاری امسال خبر داد و گفت: مردم نیکوکار ما در شرایط فعلی جامعه تا روز گذشته ۳۲۳ میلیارد تومان به جشن نیکوکاری کمک کرده‌اند.